Компанийн танилцуулга

               Трасткапитал ХХК нь 2013 оны 04 дүгээр сард байгуулагдаж тухайн оныхоо 11 дүгээр сарын 06–нд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл авч SPINEL санхүүгийн программыг ашиглан зээл болон валют арилжаа гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

               Бид зохих шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган ажиллаж, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашигт нийцсэн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж харилцагчдын итгэлтэй түнш болохын төлөө зорин ажиллаж байна.