July 2015

Сангийн орон нутгийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

Зээлийн батлан даалтын  сангийн Батлан даалт зохицуулалтын газрын Хамтын ажиллагааны хэлтсээс 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр Сангийн 21 аймаг орон нутгийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад Сангийн орон нутаг дах 21 аймгийн төлөөлөгч хамрагдсан бөгөөд […]