Бизнесийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, ААН байгууллагуудад үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, техник технологио сайжруулах, шинэчлэх, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд зориулах зээл юм.

Хэрэглээний зээл

Зээл хүсэгчийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээнд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм.
Хэрэглээний зээлийг хүсэгч иргэн ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого болон зээлдэгчийн өмчлөлийн хөрөнгийн үнэлгээнд тулгуурлан олгогдоно.

Цалингийн зээл

Тус компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагад тогтвор суурьшилтай, үндсэн орон тоонд ажилладаг ажилтнуудад зориулагдсан бөгөөд уг зээл нь ирээдүйн орлогоос эргэн төлөгдөх богино хугацаатай хэрэглээнд зориулж олгох зээл юм.

Мэдээлэл

Сангийн орон нутгийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

By |July 21st, 2015|

Зээлийн батлан даалтын  сангийн Батлан даалт зохицуулалтын газрын Хамтын ажиллагааны […]

Вальютын ханш